Uchwała XL/196/14 Rady Powiatu o utworzeniu CPOW

Uchwała Nr XL/196/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 września 2014 r. o utworzeniu Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie

277 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały XL/196/14

Statut CPOW w Świdwinie

592 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XL/195/14 Rady Powiatu o utworzeniu POW "Nasze Dzieci"

Uchwała Nr XL/195/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 września 2014 r. o utworzeniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasze Dzieci" w Świdwinie

273 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały XL/195/14

Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasze Dzieci" w Świdwinie

498 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do uchwały XLI/201/14 Rady Powiatu w Świdwinie

Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie

489 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/142/21 Rady Powiatu Świdwińskiego

Statut CPOW w Świdwinie po zmianach wprowadzonych Uchwałą XXIX/142/2021

115 KBPobierzPodgląd pliku