Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2018 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek Zysków i Strat za 2018 r.

826 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa za 2018 r. z załącznikami

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2018 r.

715 KBPobierzPodgląd pliku