Bilans jednostki za 2018 r.

Bilans jednostki za 2018 r.

1.1 MBPobierz

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

826 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018.

715 KBPobierz

Informacja dodatkowa za 2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

4.2 MBPobierz