Bilans jednostki za 2018 r.

Bilans jednostki za 2018 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

Rachunek zysków i strat za 2018 r.

826 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018.

715 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa za 2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2018 r.

4.2 MBPobierzPodgląd pliku