Sprawozdanie finansowe za 2019r.

Bilans jednostki budżetowej

184 KBPobierz

Rachunek zysków i strat jednostki

121 KBPobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

107 KBPobierz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

72 KBPobierz

Informacja dodatkowa

846 KBPobierz