Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r.

Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.

185 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek Zysków i Strat za 2020 r.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa za 2020 r. z załącznikami

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2020 r.

112 KBPobierzPodgląd pliku