Świdwin, dnia 23 września 2014r
DZ.111.1.2014


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE
KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
- GŁÓWNY KSIĘGOWY
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ
W ŚWIDWINIE
    Zgodnie z art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223, poz.1458 ze zm.) Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świdwinie informuje,
iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy
Główny księgowy została wybrana Pani Zofia Kurosz – Rzemień zamieszkała  w Świdwinie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

   Kandydatura Pani Zofii Kurosz – Rzemień spełniała  wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zarówno niezbędne jak i dodatkowe. Złożone dokumenty były kompletne i nie budziły żadnych zastrzeżeń.
   W wyniku analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej
Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydat posiada odpowiednią wiedzę
i predyspozycje do wykonywania pracy na ww. stanowisku.

 
Anna Santkiewicz
Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej
w Świdwinie