Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

 • Bilans jednostki budżetowej za 2018 r.
  1 MB
 • Rachunek Zysków i Strat za 2018 r.
  826 KB
 • Informacja dodatkowa za 2018 r. z załącznikami
  4 MB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2018 r.
  715 KB

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 r.

 • Bilans jednostki budżetowej za 2018 r.
  1 MB
 • Rachunek Zysków i Strat za 2018 r.
  826 KB
 • Informacja dodatkowa za 2018 r. z załącznikami
  4 MB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2018 r.
  715 KB