Uchwała XL/196/14 Rady Powiatu o utworzeniu CPOW

 • Uchwała Nr XL/196/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 września 2014 r. o utworzeniu Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie
  277 KB

Załącznik do uchwały XL/196/14

 • Statut CPOW w Świdwinie
  592 KB

Uchwała XL/195/14 Rady Powiatu o utworzeniu POW "Nasze Dzieci"

 • Uchwała Nr XL/195/14 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 25 września 2014 r. o utworzeniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasze Dzieci" w Świdwinie
  273 KB

Załącznik do uchwały XL/195/14

 • Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasze Dzieci" w Świdwinie
  498 KB

Załącznik do uchwały XLI/201/14 Rady Powiatu w Świdwinie

 • Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Świdwinie
  489 KB

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/142/21 Rady Powiatu Świdwińskiego

 • Statut CPOW w Świdwinie po zmianach wprowadzonych Uchwałą XXIX/142/2021
  115 KB