Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r.

 • Bilans jednostki budżetowej za 2020 r.
  185 KB
 • Rachunek Zysków i Strat za 2020 r.
  126 KB
 • Informacja dodatkowa za 2020 r. z załącznikami
  953 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2020 r.
  112 KB