Sprawozdanie finansowe jednostki za 2019 r.

 • Bilans jednostki budżetowej
  184 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki
  121 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  107 KB
 • Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
  72 KB
 • Informacja dodatkowa
  846 KB