Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

 • 1. Bilans jednostki budżetowej za 2023 r.
  1 MB
 • 2. Rachunek Zysków i Strat za 2023 r.
  855 KB
 • 3. Informacja dodatkowa za 2023 r. z załącznikami.
  5 MB
 • 4. Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2023 r.
  771 KB