Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

 • Bilans jednostki budżetowej za 2022 r.
  1 MB
 • Rachunek Zysków i Strat za 2022 r.
  875 KB
 • Informacja dodatkowa za 2022 r. z załącznikami.
  5 MB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2022 r.
  775 KB