Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 r.

 • Bilans jednostki budżetowej za 2021 r.
  190 KB
 • Rachunek Zysków i Strat za 2021 r.
  124 KB
 • Informacja dodatkowa za 2021 r. z załącznikami.
  943 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki w 2021 r.
  111 KB